Consultoria i assessoria en material, instal·lacions i eficiència energètica

 Assessoria en material i instal·lacions, eficiència energètica i energia solar. Domòtica, inmòtica i enginyeria

 

۷ Integració de sistemes

۷ Envoltant i sistemes d'aïllament

۷ Energies netes i renovables

۷ El blog d’energia

۷ Marques i representades

 

 

 

 

 

Energia solar fotovoltaica

Energia solar fotovoltaica

 

Estudi i projecció de sistemes fotovoltaics per a vivendes, edificis i empreses.

 

Amb connexió a xarxa i aïllades.

 

Sistema perfecte per al recolzament de instal·lacions de calefacció i climatització elèctriques i aerotèrmiques.

 

 

L'energia solar fotovoltaica és aquella que s'obté en convertir la llum solar en electricitat fent servir una tecnologia basada en l'efecte fotoelèctric. Es tracta d'un tipus d'energia renovable, inesgotable i no contaminant que es pot produir en instal·lacions que van des dels petits generadors per a autoconsum fins a les grans plantes fotovoltaiques. Descobriu com funcionen aquests enormes camps solars.

 

 

Què és l'energia fotovoltaica i com funciona?

 

L'energia solar fotovoltaica és una font d'energia renovable i neta que fa servir la radiació solar per produir electricitat. Es basa en l'anomenat efecte fotoelèctric, pel qual determinats materials són capaços d'absorbir fotons (partícules lumíniques) i alliberar electrons, generant un corrent elèctric.

 

Per això, s'empra un dispositiu semiconductor anomenat cel·la o cèl·lula fotovoltaica, que pot ser de silici monocristal·lí, policristal·lí o amorf, o bé altres materials semiconductors de capa fina. Les de silici monocristal·lí s'obtenen a partir d'un únic vidre de silici pur i arriben a la màxima eficiència, entre un 18% i un 20% de mitjana. Les de silici policristal·lí s'elaboren en bloc a partir de diversos vidres, per la qual cosa resulten més barates i tenen una eficiència mitjana d'entre el 16% i el 17,5%. Finalment, les de silici amorf presenten una xarxa cristal·lina desordenada, cosa que comporta pitjors prestacions (eficiència mitjana d'entre un 8% i un 9%) però també un preu menor.

 

 

Tipus de plantes fotovoltaiques:

 

Hi ha dos tipus de plantes fotovoltaiques: les que estan connectades a la xarxa i les que no. Dins de les primeres existeixen, al seu torn, dues classes més:

 

• Central fotovoltaica: tota l'energia produïda pels panells s'aboca a la xarxa elèctrica.

 

• Generador amb autoconsum: part de l'electricitat generada és consumida pel propi productor (en un habitatge, per exemple) i la resta s'aboca a la xarxa. Alhora, el productor pren de la xarxa l'energia necessària per cobrir la demanda quan la unitat no li subministra prou.

 

 

Aquestes instal·lacions amb connexió a la xarxa compten amb tres elements bàsics:

 

• Panells fotovoltaics: es tracta de grups de cel·les fotovoltaiques muntades entre capes de silici que capten la radiació solar i transformen la llum (fotons) en energia elèctrica (electrons).

 

• Inversors: converteixen el corrent elèctric continu que produeixen els panells en corrent altern, apte per al consum.

 

• Transformadors: el corrent altern generat pels inversors és de baixa tensió (380-800V), per la qual cosa s'utilitza un transformador per elevar-lo a mitja tensió (fins a 36kV).

 

Per part seva, les instal·lacions no connectades a la xarxa operen a illa i solen trobar-se en llocs remots i explotacions agrícoles per satisfer demandes d'il·luminació, servir de suport a les telecomunicacions i bombar els sistemes de reg. Aquestes plantes aïllades requereixen dos elements addicionals per funcionar:

 

• Bateries: encarregades d'emmagatzemar l'energia produïda pels panells i no demanada en aquell instant per quan sigui necessari.

 

• Reguladors: protegeixen la bateria contra sobrecàrregues i en prevenen un ús ineficient.

 

 

Avantatges de l'energia fotovoltaica:

 

• Es tracta d'un tipus d'energia 100% renovable, inesgotable i no contaminant, que no consumeix combustibles ni genera residus, per això contribueix al desenvolupament sostenible.

 

• És modular, per la qual cosa es poden construir des d'enormes plantes fotovoltaiques a terra fins a petits panells per a teulades.

 

• Permet la instal·lació de bateries per emmagatzemar l'electricitat sobrant i donar-ne ús posterior.

 

• És un sistema particularment adequat per a zones rurals o aïllades on la línia elèctrica no arriba o és dificultosa o costosa la seva instal·lació, o per a zones geogràfiques la climatologia de les quals permet moltes hores de sol a l'any.

 

• Contribueix a la creació de llocs de treball verds i a l'impuls de l'economia local amb projectes d'avantguarda.

 

 

 

 

Energia solar tèrmica

Energia solar tèrmica

 

Estudi i projecció de sistemes tèrmics per a vivendes, edificis i empreses.

 

Pensats per al recolzament de instal·lacions de calefacció, ACS, escalfament de piscines, etc...

 

 

L'energia solar tèrmica consisteix a transformar l'energia solar en energia tèrmica. És una forma d'energia renovable, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

 

Aquesta forma de generar energia es pot aplicar en habitatges i instal·lacions petites i en grans centrals elèctriques.

 

 

Hi ha tres tipus d'energia solar tèrmica:

 

• Les plantes d'alta temperatura es fan servir per generar electricitat. Treballen amb temperatures per sobre dels 500ºC.

 

• Les plantes de mitjana temperatura treballen amb temperatures entre els 100 i 300 graus Celsius.

 

• Les instal·lacions de baixa temperatura s'utilitzen habitualment en habitatges. Treballen amb temperatures menors de 65 graus Celsius.

 

 

Com és una instal·lació solar tèrmica per a una vivenda:

 

Aquest tipus d'instal·lacions són sistemes solars tèrmics de baixa temperatura.

 

Energia solar tèrmica, usos i tipus d'instal·lacions.

 

Es tracta de dos circuits tancats amb un intercanviador de calor. Al circuit primari, el fluid calorportador fred passa pels panells solars. La radiació del sol ho escalfa i es dirigeix a un intercanviador de calor on cedeix energia tèrmica al circuit secundari. Tot seguit, torna a repetir el cicle.

 

Al circuit secundari, el fluid calorportador, després de rebre la calor a l'intercanviador es dirigeix a l'acumulador. A l'acumulador el fluid calorportador cedeix la calor a l'aigua emmagatzemada al seu interior. Un cop fred es torna a dirigir a l'intercanviador de calor per repetir el cicle.

 

 

Què és un sistema d'acumulació tèrmica?

 

Aquest sistema consisteix a emmagatzemar l'energia calorífica en un dipòsit d'aigua. Actua com una bateria però en lloc d'emmagatzemar energia química emmagatzema energia tèrmica.

 

L'aigua calenta emmagatzemada es pot utilitzar directament, com és l'escalfament de l'aigua d'una piscina, en aplicacions d'aigua calenta sanitària o calefacció.

 

 

Sistema de distribució:

 

Un cop escalfat el medi portador de calor, podem traslladar l'energia tèrmica a altres fonts més fredes.

 

En aquest sistema s'engloben tots els elements destinats a la distribució del fluid portador de calor i condicionament per al consum (sistemes de control, canonades, bombes, etc.)

 

 

Sistemes convencionals de recolzament energètic:

 

Les instal·lacions solars tèrmiques necessiten sistemes de suport d'energia convencional en previsió a la manca de radiació solar o per un consum superior al dimensionat.

 

 

Aquests sistemes de suport energètic poden ser de diverses fonts:

 

• Directament de la xarxa de la pròpia companyia elèctrica.

 

• Altres fonts d'energia renovable. Per exemple, l'energia eòlica.

 

• Fonts d'energia no renovables o combustibles fòssils. En algunes instal·lacions s'utilitzen calderes de pèl·let o de biomassa.

 

En els mesos de radiació solar més baixa no s'arriba a cobrir el 60% de les necessitats. Per contra, a l'estiu arriba gairebé al 100%.

 

Pretendre cobrir per sobre d'un 60% o 70% anual requeriria col·locar un camp solar molt gran que seria difícil d'amortitzar. D'altra banda, a l'estiu es generaria un excedent de producció i provocaria problemes de sobreescalfament.

 

 

 

Jordi Santos

Estudis energètics i automatització d’edificis

 

Tel. 620 514 415

Contacta amb nosaltres

 

Espanyol - Català

 

Linked in

...

 

 

Per a vivendes

Pisos, apartaments, xalets, cases, torres ...

 

Edificis i sector terciari

Hotels, oficines, col·legis, escoles, acadèmies, universitats, aeroports, hospitals, residències geriàtriques, centres comercials, centres esportius, museus ...

 

Col·laborem amb

Estudis d'arquitectura, arquitectes autònoms, instal·ladors electricistes, lampistes, empreses de seguretat i informàtica i particulars.

 

 

Àmbit d’actuació

Alt Camp, Valls, Alt Empordà, Figueres, Alt Penedès, Vilafranca del Penedès, Alt Urgell, La Seu d'Urgell, Alta Ribagorça, Pont de Suert, Anoia, Igualada, Aran, Vielha e Mijaran, Bages, Manresa, Baix Camp, Reus, Baix Ebre, Tortosa, Baix Empordà, La Bisbal de l'Empordà, Baix Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Baix Penedès, El Vendrell, Barcelonès, Barcelona, Berguedà, Berga, Cerdanya, Puigcerdà, Conca de Barberà, Montblanc, Garraf, Vilanova i la Geltrú, Garrigues, Les Borges Blanques, Garrotxa, Olot, Gironès, Girona, Maresme, Mataró, Moianès, Moià, Montsià, Amposta, Noguera, Balaguer, Osona, Vic, Pallars Jussà, Tremp, Pallars Sobirà, Sort, Pla d'Urgell, Mollerussa, Pla de l'Estany, Banyoles, Priorat, Falset, Ribera d'Ebre, Mora d'Ebre, Ripollès, Ripoll, Segarra, Cervera, Segrià, Lleida, Selva, Santa Coloma de Farners, Solsonès, Solsona, Tarragonès, Tarragona, Terra Alta, Gandesa, Urgell, Tàrrega, Vallès Occidental, Sabadell i Terrassa, Vallès Oriental, Granollers